కర్రీస్

కర్రీస్

చికెన్ కర్రీ

చికెన్ కర్రీ అనేది చాలా మంది ఇష్టపడే ప్రియమైన ఇంకా రుచికరమైన వంటకం.మాంసాహారంలో ఇది చాలా ప్రసిద్ది చెందింది,ఈ వంటకం- రైస్, చపాతి,పూరీ కలయికలో చాలా బాగుంటుంది.ఈ…

Read More »

మటన్ పాయ

మటన్ పాయ అనేది మేక కాళ్లతో చేసె వంటకం. దక్షిణ భారతీయ మాంసాహార వంటకాలలో మటన్ పాయ ప్రసిద్ది చెందింది.ఇది హైదరాబాదీ శైలిలో వండిన మటన్ వంటకం.ఇది…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!