బిర్యాని

బిర్యాని

ఎగ్ బిర్యాని

ఎగ్ బిర్యానీ | గుడ్డు బిర్యానీ లేదా కోడిగుడ్డు బిర్యానీ ఒక రుచికరమైన భారతీయ వంటకం. ఇంట్లో తయారు చేయడం చాలా సులభం. కోడి గుడ్డు పోషకాహారం…

Read More »

చికెన్ దమ్ బిర్యానీ

చికెన్ బిర్యానీ అనే పేరు వినగానే అందరికి నోరూరుతుంది.దీనికి సైడ్ డిష్ అవసరం లేదు, అయినప్పటికీ, చాలామంది రైతాతో బిర్యానీని ఆనందిస్తారు. బిర్యానీ మొఘలాయ్ వంటకం,ఈ ఒక్క…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!