పచ్చళ్ళు

పచ్చళ్ళు

మామిడికాయపచ్చడి

ఆవకాయ పచ్చడి ( మామిడికాయ పచ్చడి ) పేరుని  వినని తెలుగువారు ఉండరు అంటే అతిశయోక్తి కాదు. పేరు వినగానే నోరూరుతుంది ఎవరికైనా, తెలుగువారికి  ఆవకాయతో  విడదీయలేని…

Read More »

చికెన్ పచ్చడి

చికెన్ పచ్చడి | చికెన్ ఊరగాయ పేరు వినగానే చికెన్ ప్రేమికులకు నోరూరుతుంది. చికెన్ ముక్కలను మసాలా దినుసులతో కలిపి తయారుచేస్తారు. ఇది దక్షిణ భారతీయ వంటకం.…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!