బేకరీ

బేకరీ

చాక్లెట్ కేక్

ఇంట్లో పిల్లలు చిరుతిళ్లు కోసం చేసే  హంగామా మామూలుగా ఉండదు. అందులోనూ ప్రస్తుతం మనం ఉన్న పరిస్థితుల్లో బయట పదార్దాలను కొనాలంటే భయం, అదే ఇంట్లో చేసుకుంటే…

Read More »

బటర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీం కేక్

కేక్,ఈ పేరు విననివారు కానీ చూడనివారు కానీ ఉండరేమో. ప్రత్యేకమైన రోజులను  ఇంకా ప్రత్యేకంగా మార్చుకోవాలంటే కేక్ ఉండాల్సిందే. అది పుట్టినరోజు దగ్గర నుండి ఏదైనా సాధించినరోజు…

Read More »

ఆరెంజ్ కేక్

ఆరెంజ్ కేక్ | కేక్ పేరు వినగానే నోరూరుతుంది ఎవరికైనా,పుట్టిన రోజు,పెళ్లిరోజు,న్యూ ఇయర్ ఇలా ప్రత్యేకమైన సందర్బాలన్నీ కేక్ తో ముడిపడినవే.అలాంటి కేక్ ని ఇంట్లోనే చేసుకుని…

Read More »

ఆపిల్ కేక్

ఆపిల్ కేక్ | పేరు వినగానే నోరూరుతుంది కదూ,అంతే కాదు ఇది చాలా రుచిగా ,ఫ్లఫ్ఫిగా ,మెత్తగా ఉంటుంది. దాల్చిన చెక్క మరియు ఆపిల్ కలిసి ఒక…

Read More »

తవా దిల్ పసంద్

తవా దిల్ పసంద్ | పిల్లలకు,పెద్దలకు ఇష్టమైన దిల్ పసంద్ ఇంట్లోనే తక్కువ సమయంలో, తేలికగా తయారు చేసుకోవచ్చు.అది కూడా ఓవెన్ లేకుండానే చేసుకోవచ్చు. కావలసిన పదార్థాలు:-…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!