రైస్

రైస్

గోంగూర రైస్

గోంగూర రైస్ | గోంగూర అనే మాట వినగానే పుల్లని రుచి, అ వెంటనే నోట్లో నీళ్లూరుతాయి. ఈ రుచికి సాటి మారేది రాదు. ఆంధ్రమతగా తెలుగు…

Read More »

మ్యాంగో రైస్

మ్యాంగో రైస్,ఇది దక్షిణ భారతీయ వంటకం. పచ్చి మామిడితురుము వండిన బియ్యం తో తయారుచేసిన వంటకం. కావలసిన పదార్థాలు:- తయారుచేయు విధానం:- స్టెప్-1:-బియ్యాన్నికడిగి, అన్నం పొడిపొడిగా ఉడికించి…

Read More »

బీట్రూట్ రైస్

బీట్రూట్ రైస్ చాలా రుచికరంగా,ఎర్రనిరంగులో చూడగానే తినాలనిపించేలా ఉండే ఆరోగ్యకరమైన వంటకం.బీట్రూట్ తినని పిల్లలకి ఇలా చేసి లంచ్ బాక్స్ లో పెట్టొచ్చు.తక్కువ సమయంలో తేలికగా చేయగలిగే…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!