టమాటచారు

  • రసం / సాంబార్
    Photo of టమాటా రసం

    టమాటా రసం

    రసం లేదా చారు దక్షిణభారతీయ వంటకం. ముఖ్యంగా తెలుగు ఇళ్ళలో దాదాపు  ప్రతిరోజూ కనిపించే వంటకం. రసం  వేరు వేరు పద్దతులలో చేస్తారు.  చెప్పాలంటే ఒక్కో చేతిలో…

    Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!